Liberalizm  | alicangonullu.biz

Liberalizm 

Liberalizm Nedir ?

Bu görüş köken olarak özgürleşmeyi ve özgürlükçülüğü hedef alır. Bu nedenle dünyadaki dört-beş ana ekolden biridir. Temelini atan kişi John Locke’dir. Bir Amerikan görüşü olarakta bilinir.

Locke'a göre insanlar doğa halinden uygar siyasi toplum haline geçerken doğal haklarını saklı tutmuşlar ve devlete bu haklarını emanet etmişlerdir. Locke bu hakları “hayat, hürriyet, mülkiyet” üçlemesiyle özetlemiştir.

Geçen yıllarda çok fazla dallanıp budaklanan Liberalizm, daha sonraları Sosyal Liberalizm, Klasik Liberalizm,  Siyasal Liberalizm, Muhafazakar Liberalizm, İktisadi Liberalizm gibi birçok kola ayrılmıştır.

Devamı gelecek...


Belge / Video Eki


Ali Can Gönüllü | Blog